Weerbaarheidstraining

De betekenis van weerbaar zijn is dat je in staat bent om weerbaarheid te bieden. Hierbij leer je om voor jezelf op te komen en jouw grens aan te geven. Jij mag er zijn zoals jij bent. Jij bent het waard! Kinderen die baat hebben bij een weerbaarheidstraining hebben vaak een tekort aan zelfvertrouwen. Dit kan zich onder andere uiten in pestgedrag of gepest worden, faalangst of onzekerheid. De lat ligt hoog voor veel kinderen. Zij moeten opgewassen zijn tegen alle prikkels en druk van buitenaf zoals social media, groepsdruk en hoge verwachtingen. De mate waarin je sociaal vaardig bent is enorm bepalend voor de successen in je leven. Bij sommige lijkt dit vanzelf te gaan, voor andere is contact met zijn of haar omgeving een enorme uitdaging en is zelfvertrouwen ver te zoeken. Ik ben dan ook van mening dat als je ervoor open staat om dit te willen veranderen dit jou gaat helpen, ook al gaat het met vallen en opstaan. Herhaalde positieve ervaringen versterken het zelfvertrouwen.

Weerbaarheidstraining

De betekenis van weerbaar zijn is dat je in staat bent om weerbaarheid te bieden. Hierbij leer je om voor jezelf op te komen en jouw grens aan te geven. Jij mag er zijn zoals jij bent. Jij bent het waard! Kinderen die baat hebben bij een weerbaarheidstraining hebben vaak een tekort aan zelfvertrouwen. Dit kan zich onder andere uiten in pestgedrag of gepest worden, faalangst of onzekerheid. De lat ligt hoog voor veel kinderen. Zij moeten opgewassen zijn tegen alle prikkels en druk van buitenaf zoals social media, groepsdruk en hoge verwachtingen. De mate waarin je sociaal vaardig bent is enorm bepalend voor de successen in je leven. Bij sommige lijkt dit vanzelf te gaan, voor andere is contact met zijn of haar omgeving een enorme uitdaging en is zelfvertrouwen ver te zoeken. Ik ben dan ook van mening dat als je ervoor open staat om dit te willen veranderen dit jou gaat helpen, ook al gaat het met vallen en opstaan. Herhaalde positieve ervaringen versterken het zelfvertrouwen.

Ouders en Opvoeders

Om het proces succesvol te laten verlopen, is betrokkenheid vanuit ouder(s) en of verzorger(s) nodig. Een kind heeft vaste patronen aangeleerd, die doorbroken kunnen worden. Dat gaat niet van de een op de andere dag en vergt moed en discipline. Juist hierbij is de hulp van ouder(s)/verzorger(s) enorm van belang. Zij kunnen het kind dan sturen waar het moeilijk dreigt te worden en steunen waar het nodig is. Het meekijken en werken aan de thuisopdrachten kan erg helpend zijn.

De Training

De weerbaarheidstraining bestaat uit 9 trainingssessies van 75 minuten. De laatste training is een terugkomdag waarop we gezamenlijk terugkijken welke stappen we hebben gezet met elkaar. Na elke training krijgen de kinderen een huiswerkmapje mee met opdrachten waaraan zij die week thuis kunnen werken. De trainingen volgen elkaar wekelijks op, zodat we snel aan elkaar gewend zijn en de opdrachten en de oefeningen vertrouwd raken met uw kind.

Indeling Van De Groep.

De groep zal bestaan uit 6 tot 8 kinderen. Het zal een gemêleerde groep zijn van jongens en meisjes met diverse hulpvragen. Zo creëer je een goed evenwicht in de groep. Ze kunnen van elkaar leren door een ander van zijn/haar kwetsbare kant te zien. Dat schept een band, saamhorigheid is belangrijk om een kind zich thuis te laten voelen in de groep, zodat het zich durft te uiten.

Tijdens de trainingen komen onder andere de volgende onderdelen aan bod:


Zelfvertrouwen

Faalangst

Pesten

Emoties

Gedrag

Gedachten

Kwaliteiten

Hoogsensitiviteit

Tijdens de trainingen komen onder andere de volgende onderdelen aan bod:


Zelfvertrouwen

Faalangst

Pesten

Emoties

Gedrag

Gedachten

Kwaliteiten

Hoogsensitiviteit

Enthousiast?

U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen om samen te kijken of deze training aansluit bij de behoefte van uw kind. Na het eerste contact spreek ik graag een huisbezoek af. Tijdens dit huisbezoek heb ik een gesprek samen met u en uw kind. Zo krijg ik een beter beeld van het kind en de hulpvraag en wordt een vertrouwensband opgebouwd. Vooral onzekere kinderen kunnen hier baat bij hebben. Ook kunnen we ervaren of er een klik is. Het gesprek zal ongeveer een half uur duren en is uiteraard geheel vrijblijvend. Na afloop van het gesprek laat ik u weten of Bala de juiste plek is, of dat andere hulp mij meer geschikt lijkt. Sommige kinderen hebben iets anders nodig dan weerbaarheidstraining. Dat zal ik dan ook eerlijk aangeven. Niemand heeft er tenslotte iets aan om te doen wat niet passend is.

In Contact Komen

06 – 13 07 22 35

06 – 13 07 22 35