Reis door het lichaam

Kinderen spelenderwijs leren luisteren naar hun lichaam en bekrachtigen in het maken van keuzes die goed zijn voor hun gezondheid en welzijn. Middels lichaamsgericht onderwijs, mindfulness, beweging (spel, dans, yoga), visualisatie oefeningen en tekenen worden drie essentiële bouwstenen voor een sterke basis gestimuleerd:

 

  • lichaamsbewustzijn
  • zelfbewustzijn
  • eigenwaarde

Reis door het lichaam

Kinderen spelenderwijs leren luisteren naar hun lichaam en bekrachtigen in het maken van keuzes die goed zijn voor hun gezondheid en welzijn. Middels lichaamsgericht onderwijs, mindfulness, beweging (spel, dans, yoga), visualisatie oefeningen en tekenen worden drie essentiële bouwstenen voor een sterke basis gestimuleerd:

 

  • lichaamsbewustzijn
  • zelfbewustzijn
  • eigenwaarde

Wat is ‘reis door het lichaam’?

Reis door het Lichaam is een educatief en preventief programma ontwikkeld door Esther Arends, zij is de grondlegger en tevens auteur van dit gelijknamige programma (www.reisdoorhetlichaam.nl). Reis door het lichaam is voor jongens en meisjes in de leeftijd vier t/m acht jaar (onderbouw). Een belangrijke leeftijdsfase waarin de zogenaamde “basisvorming” plaatsvindt voor de rest van het leven. Het programma is ontwikkeld voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs en de kinderopvang.

Reis door het Lichaam kan worden ingezet door kindercoaches, hulpverleners, dans-en bewegingsdocenten. Kortom professionals die kinderen op lichaamsgerichte wijze willen ondersteunen in het leren omgaan met de uitdagingen van deze tijd.

SLO kerndoelen die de methode beslaat


Oriëntatie op jezelf en de wereld
(kerndoel 34 en 41)

Bewegingsonderwijs
(kerndoel 57 en 58)

Kunstzinnige Oriëntatie
(kerndoel 54 en 55)

Doel en intentie

Het doel van het programma Reis door het Lichaam is het spelenderwijs stimuleren en vergroten van drie essentiële bouwstenen voor een sterke basis in het leven: lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn en eigenwaarde bij kinderen. Daarbij het voorkomen en verminderen van fysieke, emotionele en psychische klachten, zoals stress- en spanningsklachten, burn-out, overgewicht, negatief zelf- en lichaamsbeeld.

De intentie is om kinderen te bekrachtigen keuzes te maken die hun gezondheid en welzijn dienen. Door hen kennis aan te reiken over het lichaam en hen hiernaar te leren luisteren en de signalen ervan te interpreteren. Ze leren zo goed voor zichzelf en het lichaam te zorgen, op zichzelf te vertrouwen en zichzelf lief te hebben. Zeer belangrijke “life-skills” in het omgaan met de uitdagingen van deze tijd.

Door de sociale interactie en groepsactiviteiten in de lessen wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling alsmede het zelfbewustzijn, zelfbesef en de (emotionele) veerkracht gestimuleerd. Tevens leert het kind waarden en normen die belangrijk zijn voor een positieve omgang met elkaar. Een omgang waarbij respect (voor verschillen) en compassie centraal staan. In de lessen krijgen de kinderen mee dat zij goed zijn zoals ze zijn, worden de verschillende leerstijlen aangesproken en wordt hun uniekheid en eigen wijze van expressie aangemoedigd. Dit bevordert het zelfvertrouwen en helpt kinderen in hun kracht te staan.

In Contact Komen

06 – 13 07 22 35

06 – 13 07 22 35